Brukerhåndboka
 
 Brukerhåndbok i klinisk kjemi 2004
Forord
Redaktører, redaksjonskomite og forfattere
Hvordan bruke denne bok
Prøvetaking og prøvehåndtering
Tolkning av prøvesvar
Indikasjonsstillinger for legemiddelanalyser
Analyser
 Søk
Blod-Kadmium (Cd)
- Analyser
 
Ansvarlig : Arne Åsberg og Jacob Stakkestad
Sist oppdatert : 13.09.2005
 
  BakgrunnSkriv ut Blod-Kadmium (Cd) Skriv Ut   
    

Kadmium som toverdig ion, tilføres kroppen via tarmen og lungene. WHO anbefaler et maksimalt inntak på ca. 600 nmol/dag. Gjennom et vanlig kosthold får vi omkring 200-400 nmol/døgn, hvorav  ca. 5 % (10-20 nmol/døgn) absorberes. Via lungene tilføres kadmium særlig gjennom sigarettrøyk, men også gjennom industrielle gasser. Av dette blir mellom 10 og 50% (1-2 nmol/døgn) tatt opp gjennom alveolene. Kadmium forblir lenge i kroppen. Den biologisk halveringstid er mellom 10 og 30 år. Voksne har i gjennomsnitt ca. 300 mmol kadmium, med de høyeste konsentrasjoner i nyrer, lunger, lever, testis/ovarier og muskulatur. I blodet er 90 % av kadmium å finne i erytrocyttene. Røykere har høyere kadmiumkonsentrasjoner i blodet enn ikke-røykere.

 

Kadmium finnes i forskjellige fargestoffer, metall-legeringer og batterier og kan blant annet gjennom smelting av metall komme ut i luft og vann. Akutt forgiftning skyldes inhalasjon av kadmiumholdige gasser og kan føre til lungeødem. Kronisk forgiftning forekommer sjelden men kan forårsakes av langvarig eksponering, blant annet i industriell sammenheng. Kronisk kadmiumforgiftning gir primært nyreskade ved at kadmium reagerer med sulfhydrylgrupper i forskjellige enzymer. Dette fører til tubulær proteinuri.

 

  Indikasjoner
    

Mistanke om akutt eller kronisk kadmium-forgiftning, for eksempel ved tubulær proteinuri.

  Prøvetakingsrutiner
    

Pasientforberedelse

Ingen

 

Prøvetaking

Heparinblod. Benytt spesialglass for spormetaller. Send glasset uåpnet til laboratoriet.

 

  Referanseområder
    

Kvinner og menn:

< 20 nmol/L

 

Kommentarer til referanseområdene

Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

 

  Tolkning
    

Høye verdier tyder på kadmiumforgiftning. Ved kronisk forgiftning øker kadmiumkonsentrasjonen i blodet før den øker i urinen. Urinkonsentrasjonen er  bedre korrelert til vevskonsentrasjonen av kadmium i nyrevev og derved til graden av overeksponering og nyreskade.

 

Lave verdier har ingen klinisk betydning

 

Feilkilder: Kontaminering på grunn av kadmium i prøveglasset eller -proppen. Dette unngås dersom man bruker spesialglass for spormetaller.

 

Lørdag
10 Oktober 2015
 
  Se alfabetisk liste  
 
 Les mer om Adrenokortikotropt hormon (ACTH)Plasma- Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
 Les mer om 11-DeoksykortisolSerum-11-Deoksykortisol
 Les mer om 17 alfa-HydroksyprogesteronSerum-17 alfa-Hydroksyprogesteron
 Les mer om 3-Metoksy-4-hydroksymandelsyre ( VMA )Døgnurin-3-Metoksy-4-hydroksymandelsyre ( VMA )
 Les mer om 5-Hydroksyindolacetat (5-HIAA)Døgnurin-5-Hydroksyindolacetat (5-HIAA)
 Les mer om AdrenalinDøgnurin-Adrenalin
 Les mer om AdrenalinPlasma-Adrenalin
 Les mer om Aktivert protein C-resistens (APC-resistens)Plasma-Aktivert protein C-resistens (APC-resistens)
 Les mer om Alanin-aminotransferase (ALAT)Serum-Alanin-aminotransferase (ALAT)
 Les mer om Albumin s-Albumin
 Les mer om Albumin Urin-Albumin
 Les mer om Albumin (stiks)Urin-Albumin (stiks)
 Les mer om AldosteronDøgnurin-Aldosteron
 Les mer om AldosteronSerum-Aldosteron
 Les mer om Alfa1-AntikymotrypsinSerum-Alfa1-Antikymotrypsin
 Les mer om Alfa1-antitrypsin (AAT)Serum-Alfa1-antitrypsin (AAT)
 Les mer om Alfa1-Antitrypsin genet, mutasjonsanalyseBlod-Alfa1-Antitrypsin genet, mutasjonsanalyse
 Les mer om Alfa1-Føtoprotein (AFP)Serum-Alfa1-Føtoprotein (AFP)
 Les mer om Alfa1-MikroglobulinUrin-Alfa1-Mikroglobulin
 Les mer om Alkaliske fosfataser (ALP)Serum-Alkaliske fosfataser (ALP)
 Les mer om Alkaliske fosfataser isoenzymer (ALP isoenzymer)Serum-Alkaliske fosfataser isoenzymer (ALP isoenzymer)
 Les mer om Allergenspesifikt IgE (Serum-Allergenspesifikt IgE ("RAST")
 Les mer om Aluminium (Al)Serum-Aluminium (Al)
 Les mer om AmitriptylinSerum-Amitriptylin
 Les mer om Ammonium (NH4+)Plasma-Ammonium (NH4+)
 Les mer om Amylase, totalSerum-Amylase, total
 Les mer om Amylase, totalUrin-Amylase, total
 Les mer om AndrostendionSerum-Androstendion
 Les mer om Angiotensinconverting enzyme (ACE)Serum-Angiotensinconverting enzyme (ACE)
 Les mer om Anti-21-Hydroksylase antistofferSerum-Anti-21-Hydroksylase antistoffer
 Les mer om Antidiuretisk hormon (ADH)Plasma-Antidiuretisk hormon (ADH)
 Les mer om Antifosfolipidantistoffer (APA, APL)Serum-Antifosfolipidantistoffer (APA, APL)
 Les mer om Anti-GADSerum-Anti-GAD
 Les mer om Anti-nukleære antistoffer (ANA)Serum-Anti-nukleære antistoffer (ANA)
 Les mer om Antistoffer mot endomysium og mot vevstransglutaminase (EMA, AEA)Serum-Antistoffer mot endomysium og mot vevstransglutaminase (EMA, AEA)
 Les mer om Antistoffer mot glatt muskulatur (SMA)Serum-Antistoffer mot glatt muskulatur (SMA)
 Les mer om Antistoffer mot gliadin (AGA)Serum-Antistoffer mot gliadin (AGA)
 Les mer om Antistoffer mot glomerulus basalmembran (Anti-GBM)Serum-Antistoffer mot glomerulus basalmembran (Anti-GBM)
 Les mer om Antistoffer mot hudSerum-Antistoffer mot hud
 Les mer om Antistoffer mot intrinsisk faktor (IFA)Serum-Antistoffer mot intrinsisk faktor (IFA)
 Les mer om Antistoffer mot lever-nyre-mikrosomalt antigen 1 (Anti-LKM1)Serum-Antistoffer mot lever-nyre-mikrosomalt antigen 1 (Anti-LKM1)
 Les mer om Antistoffer mot mitokondrier (AMA)Serum-Antistoffer mot mitokondrier (AMA)
 Les mer om Antistoffer mot nøytrofilt cytoplasma-antigen (ANCA)Serum-Antistoffer mot nøytrofilt cytoplasma-antigen (ANCA)
 Les mer om Antistoffer mot parietalceller (GPCA)Serum-Antistoffer mot parietalceller (GPCA)
 Les mer om AntitrombinPlasma-Antitrombin
 Les mer om Anti-tyreoglobulin antistoff (anti-TG)Serum-Anti-tyreoglobulin antistoff (anti-TG)
 Les mer om Anti-tyreoperoxidase antistoff (anti-TPO)Serum-Anti-tyreoperoxidase antistoff (anti-TPO)
 Les mer om Anti-Xa-aktivitetPlasma-Anti-Xa-aktivitet
 Les mer om Apolipoprotein A-1 (Apo A-1)Serum-Apolipoprotein A-1 (Apo A-1)
 Les mer om Apolipoprotein B (Apo B)Serum-Apolipoprotein B (Apo B)
 Les mer om Apolipoprotein E genet, genotyping (APOE (genet), apoE (proteinet))Blod-Apolipoprotein E genet, genotyping (APOE (genet), apoE (proteinet))
 Les mer om AskorbinsyreSerum-Askorbinsyre
 Les mer om Aspartat-aminotransferase (ASAT)Serum-Aspartat-aminotransferase (ASAT)
 Les mer om Beinspesifikk alkalisk fosfatase (BAP)Serum-Beinspesifikk alkalisk fosfatase (BAP)
 Les mer om Beta2-MikroglobulinSerum-Beta2-Mikroglobulin
 Les mer om Bilirubin (stiks)Urin-Bilirubin (stiks)
 Les mer om Bilirubin, konjugertSerum-Bilirubin, konjugert
 Les mer om Bilirubin, totalSerum-Bilirubin, total
 Les mer om Biokjemiske beinmarkørerSerum/Urin-Biokjemiske beinmarkører
 Les mer om Blod Feces-Blod
 Les mer om Blod (stiks)Urin-Blod (stiks)
 Les mer om BlodutstrykBlod-Blodutstryk
 Les mer om Bly (Pb)Blod-Bly (Pb)
 Les mer om Blødningstid (Ivys metode)Pasient-Blødningstid (Ivys metode)
 Les mer om CA125Serum-CA125
 Les mer om CA19-9Serum-CA19-9
 Les mer om CalcidiolSerum-Calcidiol
 Les mer om CalcitriolSerum-Calcitriol
 Les mer om CalprotectinFeces-Calprotectin
 Les mer om CalprotectinPlasma-Calprotectin
 Les mer om Carbohydrate-deficient transferrin (CDT)Serum-Carbohydrate-deficient transferrin (CDT)
 Les mer om Cephotest (APTT)Plasma-Cephotest (APTT)
 Les mer om CiklosporinBlod-Ciklosporin
 Les mer om CitalopramSerum-Citalopram
 Les mer om CO-Hemoglobin (HbCO)Blod-CO-Hemoglobin (HbCO)
 Les mer om C-peptidSerum-C-peptid
 Les mer om C-reaktivt protein (CRP)Serum-C-reaktivt protein (CRP)
 Les mer om C-reaktivt protein (MikroCRP)Serum-C-reaktivt protein (MikroCRP)
 Les mer om Cystatin CSerum-Cystatin C
 Les mer om Cystisk Fibrose GentestingBlod-Cystisk Fibrose Gentesting
 Les mer om Cytokrom P450-enzymene, gentest (CYP-genotyping)Blod-Cytokrom P450-enzymene, gentest (CYP-genotyping)
 Les mer om D-dimerPlasma-D-dimer
 Les mer om Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S)Serum-Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S)
 Les mer om Differensialtelling, maskinellBlod-Differensialtelling, maskinell
 Les mer om DigitoksinSerum-Digitoksin
 Les mer om DigoksinSerum-Digoksin
 Les mer om Elastase-1Feces-Elastase-1
 Les mer om Eosinofile granulocytterBlod-Eosinofile granulocytter
 Les mer om Eosinofilt kationisk protein (ECP)Serum-Eosinofilt kationisk protein (ECP)
 Les mer om Erytrocytter (EPK)Blod-Erytrocytter (EPK)
 Les mer om Erytropoietin (EPO)Serum-Erytropoietin (EPO)
 Les mer om EtanolSerum-Etanol
 Les mer om EtanoltestPlasma-Etanoltest
 Les mer om EtylenglykolSerum-Etylenglykol
 Les mer om Faktor V-mutasjon gentestBlod-Faktor V-mutasjon gentest
 Les mer om FenobarbitalSerum-Fenobarbital
 Les mer om FenytoinSerum-Fenytoin
 Les mer om FerritinSerum-Ferritin
 Les mer om FibrinogenPlasma-Fibrinogen
 Les mer om FluoxetinSerum-Fluoxetin
 Les mer om FolatErytrocytt-Folat
 Les mer om FolatSerum-Folat
 Les mer om Follikelstimulerende hormon (FSH)Serum-Follikelstimulerende hormon (FSH)
 Les mer om FosfatDøgnurin-Fosfat
 Les mer om FosfatSerum-Fosfat
 Les mer om FruktosaminSerum-Fruktosamin
 Les mer om Gamma-glutamyltransferase (GT)Serum-Gamma-glutamyltransferase (GT)
 Les mer om GastrinSerum-Gastrin
 Les mer om GentamicinSerum-Gentamicin
 Les mer om GlukagonSerum-Glukagon
 Les mer om Glukose Bl Se Pl-Glukose
 Les mer om Glukose Sp væske-Glukose
 Les mer om Glukose (stiks)Urin-Glukose (stiks)
 Les mer om GlukosebelastningPasient-Glukosebelastning
 Les mer om Glykosylert hemoglobin (HbA1c)Blod-Glykosylert hemoglobin (HbA1c)
 Les mer om HaloperidolSerum-Haloperidol
 Les mer om HaptoglobinSerum-Haptoglobin
 Les mer om HDL-kolesterolSerum-HDL-kolesterol
 Les mer om Hematokrit (Hct)Blod-Hematokrit (Hct)
 Les mer om Hemoglobin (Hb)Blod-Hemoglobin (Hb)
 Les mer om HemoglobintypingErytrocytt-Hemoglobintyping
 Les mer om Hemokromatose gentestBlod-Hemokromatose gentest
 Les mer om HomocysteinPlasma-Homocystein
 Les mer om Humant choriongonadotropin (hCG)Serum-Humant choriongonadotropin (hCG)
 Les mer om Humant choriongonadotropin (hCG)Urin-Humant choriongonadotropin (hCG)
 Les mer om Humant placenta lactogen (hPL)Serum-Humant placenta lactogen (hPL)
 Les mer om Immunglobulin E (IgE, total)Serum-Immunglobulin E (IgE, total)
 Les mer om Immunglobulin G, A og M (IgG, IgA, IgM)Serum-Immunglobulin G, A og M (IgG, IgA, IgM)
 Les mer om Immunglobulin G-indeks (IgG-indeks)Sp væske-Immunglobulin G-indeks (IgG-indeks)
 Les mer om InsulinSerum-Insulin
 Les mer om Insulinliknende vekstfaktor 1 (IGF-1)Serum-Insulinliknende vekstfaktor 1 (IGF-1)
 Les mer om IsopropanolSerum-Isopropanol
 Les mer om Jern (Fe)Serum-Jern (Fe)
 Les mer om JernbelastningPasient-Jernbelastning
 Les mer om Jernbindingskapasitet, total (TIBC)Serum-Jernbindingskapasitet, total (TIBC)
 Les mer om Kadmium (Cd)Blod-Kadmium (Cd)
 Les mer om Kadmium (Cd)Urin-Kadmium (Cd)
 Les mer om Kalium (K)Døgnurin-Kalium (K)
 Les mer om Kalium (K)Serum-Kalium (K)
 Les mer om Kalsitonin (CT)Serum-Kalsitonin (CT)
 Les mer om Kalsium (Ca)Døgnurin-Kalsium (Ca)
 Les mer om Kalsium (Ca)Serum-Kalsium (Ca)
 Les mer om Kalsium, ionisert (Ca++)Blod serum-Kalsium, ionisert (Ca++)
 Les mer om KarbamazepinSerum-Karbamazepin
 Les mer om KarbamidDøgnurin-Karbamid
 Les mer om KarbamidSerum-Karbamid
 Les mer om KarnitinSerum-Karnitin
 Les mer om Karsinoembryonalt antigen (CEA)Serum-Karsinoembryonalt antigen (CEA)
 Les mer om KatekolaminerDøgnurin-Katekolaminer
 Les mer om KatekolaminerPlasma-Katekolaminer
 Les mer om Ketoner (stiks)Urin-Ketoner (stiks)
 Les mer om KlomipraminSerum-Klomipramin
 Les mer om Klorid (Cl)Døgnurin-Klorid (Cl)
 Les mer om Klorid (Cl)Serum-Klorid (Cl)
 Les mer om Klorid (Cl)Urin-Klorid (Cl)
 Les mer om KlozapinSerum-Klozapin
 Les mer om Koagulasjonsfaktorer VII, VIII, IXPlasma-Koagulasjonsfaktorer VII, VIII, IX
 Les mer om KobalaminerSerum-Kobalaminer
 Les mer om Kobber (Cu)Døgnurin-Kobber (Cu)
 Les mer om Kobber (Cu)Serum-Kobber (Cu)
 Les mer om Kolesterol, totalSerum-Kolesterol, total
 Les mer om Kolinesterase (CHE)Serum-Kolinesterase (CHE)
 Les mer om Komplementfaktor C3Plasma-Komplementfaktor C3
 Les mer om Komplementfaktor C4Plasma-Komplementfaktor C4
 Les mer om KortisolSerum-Kortisol
 Les mer om Kortisol, frittDøgnurin-Kortisol, fritt
 Les mer om KreatininDøgnurin-Kreatinin
 Les mer om KreatininSerum-Kreatinin
 Les mer om Kreatinin-clearancePasient-Kreatinin-clearance
 Les mer om Kreatinkinase (CK)Serum-Kreatinkinase (CK)
 Les mer om Kreatinkinase isoenzym MB (CK-MB)Serum-Kreatinkinase isoenzym MB (CK-MB)
 Les mer om Kreatinkinase, isoenzymer (CK, isoenzymer)Serum-Kreatinkinase, isoenzymer (CK, isoenzymer)
 Les mer om Kromogranin A (CgA)Serum-Kromogranin A (CgA)
 Les mer om KuldeagglutininerSerum-Kuldeagglutininer
 Les mer om Kvikksølv (Hg)Blod-Kvikksølv (Hg)
 Les mer om Kvikksølv (Hg)Urin-Kvikksølv (Hg)
 Les mer om LaktatPlasma-Laktat
 Les mer om Laktatdehydrogenase (LD)Serum-Laktatdehydrogenase (LD)
 Les mer om Laktat-dehydrogenase, isoenzymer (LD-isoenzymer)Serum-Laktat-dehydrogenase, isoenzymer (LD-isoenzymer)
 Les mer om LaktosebelastningSerum-Laktosebelastning
 Les mer om LamotriginSerum-Lamotrigin
 Les mer om LDL-kolesterolSerum-LDL-kolesterol
 Les mer om LDL-reseptor genet, mutasjonsanalyserBlod-LDL-reseptor genet, mutasjonsanalyser
 Les mer om LeukocytterSp væske-Leukocytter
 Les mer om Leukocytter (LPK)Blod-Leukocytter (LPK)
 Les mer om Leukocytter (stiks)Urin-Leukocytter (stiks)
 Les mer om LipaseSerum-Lipase
 Les mer om Lipoprotein (a) [Lp(a)]Serum-Lipoprotein (a) [Lp(a)]
 Les mer om Litium (Li)Serum-Litium (Li)
 Les mer om Luteiniserende hormon (LH)Serum-Luteiniserende hormon (LH)
 Les mer om LysozymSerum-Lysozym
 Les mer om Magnesium (Mg)Døgnurin-Magnesium (Mg)
 Les mer om Magnesium (Mg)Serum-Magnesium (Mg)
 Les mer om MCH, MCHC, MCVErytrocytt-MCH, MCHC, MCV
 Les mer om Medfødte stoffskiftesykdommer Bl pl urin-Medfødte stoffskiftesykdommer
 Les mer om MetanolSerum-Metanol
 Les mer om Metylmalonat (MMA)Serum-Metylmalonat (MMA)
 Les mer om MianserinSerum-Mianserin
 Les mer om MikroskoperingUrin-Mikroskopering
 Les mer om Misbruksanalyser Urin-Misbruksanalyser
 Les mer om MononukleosetestSerum-Mononukleosetest
 Les mer om MUC1 Serum-MUC1
 Les mer om MyoglobinSerum-Myoglobin
 Les mer om Natrium (Na)Døgnurin-Natrium (Na)
 Les mer om Natrium (Na)Serum-Natrium (Na)
 Les mer om Natrium (Na)Urin-Natrium (Na)
 Les mer om Neuronspesifikk enolase (NSE)Serum-Neuronspesifikk enolase (NSE)
 Les mer om Nitritt (stiks)Urin-Nitritt (stiks)
 Les mer om NoradrenalinDøgnurin-Noradrenalin
 Les mer om NoradrenalinPlasma-Noradrenalin
 Les mer om Normotest (NT)Plasma-Normotest (NT)
 Les mer om NortriptylinSerum-Nortriptylin
 Les mer om Oksygen (pO2, sO2, FO2Hb, pO250%, total-O2)Blod-Oksygen (pO2, sO2, FO2Hb, pO250%, total-O2)
 Les mer om OlanzapinSerum-Olanzapin
 Les mer om OrosomukoidSerum-Orosomukoid
 Les mer om OsmolalitetSerum-Osmolalitet
 Les mer om OsmolalitetUrin-Osmolalitet
 Les mer om Osmotisk resistensErytrocytt-Osmotisk resistens
 Les mer om OsteocalcinSerum-Osteocalcin
 Les mer om PankreasamylaseSerum-Pankreasamylase
 Les mer om ParacetamolSerum-Paracetamol
 Les mer om Paratyreoideahormon (PTH)Serum-Paratyreoideahormon (PTH)
 Les mer om Paratyreoideahormon-relatert peptid (PTHrP)Plasma-Paratyreoideahormon-relatert peptid (PTHrP)
 Les mer om ParoxetinSerum-Paroxetin
 Les mer om Perfenazin Serum-Perfenazin
 Les mer om pHBlod-pH
 Les mer om pHUrin-pH
 Les mer om Porfyriner og porfyrinforstadierUr Fec Bl-Porfyriner og porfyrinforstadier
 Les mer om ProANFSerum-ProANF
 Les mer om ProgesteronSerum-Progesteron
 Les mer om ProinsulinSerum-Proinsulin
 Les mer om Prokalsitonin (PCT)Serum-Prokalsitonin (PCT)
 Les mer om Prolaktin (PRL)Serum-Prolaktin (PRL)
 Les mer om Prostata-spesifikt antigen (PSA)Serum-Prostata-spesifikt antigen (PSA)
 Les mer om ProteinDøgnurin-Protein
 Les mer om ProteinSerum-Protein
 Les mer om ProteinSp væske-Protein
 Les mer om Protein CPlasma-Protein C
 Les mer om Protein SPlasma-Protein S
 Les mer om Protein S-100Serum-Protein S-100
 Les mer om ProteinelektroforeseDøgnurin-Proteinelektroforese
 Les mer om ProteinelektroforeseSerum-Proteinelektroforese
 Les mer om ProteinelektroforeseSp væske-Proteinelektroforese
 Les mer om ProtrombingenmutasjonBlod-Protrombingenmutasjon
 Les mer om Protrombintid-INR (PT-INR)Blod plasm-Protrombintid-INR (PT-INR)
 Les mer om Pyridinium crosslinksUrin-Pyridinium crosslinks
 Les mer om Reduserende stofferUrin-Reduserende stoffer
 Les mer om ReninPlasma-Renin
 Les mer om Retikulocytter og RetikulocyttfraksjonerBlod-Retikulocytter og Retikulocyttfraksjoner
 Les mer om Reumatoid faktor (RF)Serum-Reumatoid faktor (RF)
 Les mer om RisperidonSerum-Risperidon
 Les mer om SalisylatSerum-Salisylat
 Les mer om Schilling-testPasient-Schilling-test
 Les mer om Seksualhormonbindende globulin (SHBG)Serum-Seksualhormonbindende globulin (SHBG)
 Les mer om Selen (Se)Serum-Selen (Se)
 Les mer om Senkningsreaksjon (SR)Blod-Senkningsreaksjon (SR)
 Les mer om Serotonin (5-HT)Blod-Serotonin (5-HT)
 Les mer om SertralinSerum-Sertralin
 Les mer om Sink (Zn)Døgnurin-Sink (Zn)
 Les mer om Sink (Zn)Serum-Sink (Zn)
 Les mer om Syre/base-statusBlod-Syre/base-status
 Les mer om TeofyllinSerum-Teofyllin
 Les mer om TestosteronSerum-Testosteron
 Les mer om Thrombotest (TT)Blod plasm-Thrombotest (TT)
 Les mer om Tiamin Ser erytr-Tiamin
 Les mer om TobramycinSerum-Tobramycin
 Les mer om Transferrin (TRF)Serum-Transferrin (TRF)
 Les mer om Transferrin reseptor (TfR)Serum-Transferrin reseptor (TfR)
 Les mer om Transtyretin (Prealbumin)Serum-Transtyretin (Prealbumin)
 Les mer om Triglycerider (TG)Serum-Triglycerider (TG)
 Les mer om Trijodtyronin, fritt (fritt-T3)Serum-Trijodtyronin, fritt (fritt-T3)
 Les mer om Trijodtyronin, reverse (Reverse-T3)Serum-Trijodtyronin, reverse (Reverse-T3)
 Les mer om Trijodtyronin, total (Total-T3)Serum-Trijodtyronin, total (Total-T3)
 Les mer om Trombocytter (TPK)Blod-Trombocytter (TPK)
 Les mer om Troponin I, hjertespesifikk (cTnI)Serum-Troponin I, hjertespesifikk (cTnI)
 Les mer om Troponin T, hjertespesifikk (cTnT)Serum-Troponin T, hjertespesifikk (cTnT)
 Les mer om TryptaseSerum-Tryptase
 Les mer om TSH-reseptor-antistoff (TRAS)Serum-TSH-reseptor-antistoff (TRAS)
 Les mer om Tyreoglobulin (TG)Serum-Tyreoglobulin (TG)
 Les mer om Tyreoideastimulerende hormon (TSH)Serum-Tyreoideastimulerende hormon (TSH)
 Les mer om Tyroksin, fritt (Fritt-T4)Serum-Tyroksin, fritt (Fritt-T4)
 Les mer om Tyroksin, total (Total-T4)Serum-Tyroksin, total (Total-T4)
 Les mer om Tyroksinbindende globulin (TBG)Serum-Tyroksinbindende globulin (TBG)
 Les mer om UratDøgnurin-Urat
 Les mer om UratSerum-Urat
 Les mer om UratUrin-Urat
 Les mer om Urobilinogener (stiks)Urin-Urobilinogener (stiks)
 Les mer om ValproatSerum-Valproat
 Les mer om VeksthormonSerum-Veksthormon
 Les mer om VenlafaxinSerum-Venlafaxin
 Les mer om Vitamin ASerum-Vitamin A
 Les mer om Vitamin ESerum-Vitamin E
 Les mer om von Willebrand-faktorPlasma-von Willebrand-faktor
 Les mer om Xylose-belastningPasient-Xylose-belastning
 Les mer om ZuklopentixolSerum-Zuklopentixol
 Les mer om ØstradiolSerum-Østradiol
 Les mer om ØstriolSerum-Østriol
 Les mer om ØstronSerum-Østron
© Referansehåndbok   v/IT-senteret, Ullevål universitetssykehus